TALENT долбоору

Европалык Бирликтен жана Борбордук Азиядан болгон өнөктөштөр Erasmus+ программасынын TALENT долбоорунун алкагында Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан өлкөлөрүнүн 6 университетинде Адам ресурстарын башкаруу жана Таланттарды өнүктүрүү жаатындагы магистердик программаларды түзүүнүн үстүнөн иш жүргүзүштү. АРБ – азыркы учурда жеке жана мамлекеттик уюмдар үчүн ачык болууга жардам берген жана өз таланттарын өнүктүрүүгө мүмкүндүк берген маанилүү чөйрө болуп эсептелет. TALENT долбоорунун магистердик программалары, ошондой эле университет жана долбоор тууралуу маалыматка ээ болгула!

Миссиясы

Erasmus + программасынын TALENT долбоорунун негизги максаты – Борбордук Азиянын 6 университетинде адам ресурстарын башкаруу жаатындагы магистердик программаларды түзүү. Борбордук Азиянын региондорунун муктаждыктарына жана социалдык-экономикалык көйгөйлөрүнүн өзгөчөлүктөрүнө ыңгайлаштырылган адамдык ресурстарды башкаруу боюнча идеялар жана тажрыйба менен алмашуу үчүн Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн алты университетинде Европа бирлигинин жетектөөсүндө жаңычыл академиялык чөйрө түзүлүүдө. Долбоор уникалдуу магистердик программаларды ишке киргизүүнү жана 2020-жылдын сентябрь айында биринчи студенттерди кабыл алууну болжолдойт.
TALENT долбоорунун иш-аракеттери ар түрдүү иш-чараларды (мисалы: окутуучулар үчүн тренинг, бардык стейкхолдерлер/кызыкдар тараптар үчүн семинар) өткөрүү аркылуу университет менен мамлекеттик жана жеке мекемелер арасындагы байланыштарды өнүктүрүүгө жана чындоого багытталган. Андай байланыштар адам ресурстарын башкаруу жаатындагы узак мөөнөттүү тажрыйба алмашууну жүргүзүүгө, ошондой эле студенттер, окутуучулар жана изилдөөчүлөрдүн университет арасындагы мобилдүүлүгүнө стимул берүүгө мүмкүндүк берет.

Долбоор жөнүндө

Борбордук Азиянын өлкөлөрү өсүп жаткан билим берүү системасына ээ болгондугуна карабастан, алар эмгек рыногунда жакшы кадрлардын жоктугунан азап тартышат. Мындай маселе бүтүрүүчүлөрдүн көбү квалификациялуу иш таба албагандыктан жана иш алкагында өз дараметин ачууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан пайда болот. Бул маселени БАнын өкмөттүк мекемелери жана жумуш берүүчүлөрү эми түшүнө башташты. Ошондуктан, университеттер адам ресурстарын башкаруу боюнча магистердик программаларды иштеп чыгууга эки жактан кызыкдар:
(а) бүтүрүүчүлөр – адам ресурстарын башкаруу боюнча адис катары жергиликтүү же улуттук денгээлде иштей алышат
(б) ошол эле бүтүрүүчүлөр окуп жатып, региондордун эмгек рыногун жакшырта алышат.
Бирок адам ресурстарын башкаруу боюнча магистердик программа – ыңгайлаштырылган жана жергиликтүү тажрыйба жана изилдөөлөр менен бекемдетиленден кийин гана толук мааниге ээ болот. Акыркы пункт ЭБ жана БАнын университеттери менен кызматташууну талап кылат. Бул контекстте долбоор үч негизги максатты көздөйт:

КАЙРА ОКУТУУ

БАнын 6 университетинин окутуучуларын адам ресурстарын башкаруу жаатындагы 8 курс боюнча кайра окутуу. БАнын окутуучулары ЕБнын адам ресурстарын башкаруу жаатындагы изилдөөлөрү жана практикасы менен жакшыраак таанышышат. БАнын окутуучуларына салыштырма курстарын иштеп чыгууда колдоо көрсөтүлөт. Негизинен, окутуучулар өздүк курстарына кириш тексттерди жана окуу пландарын иштеп чыгышат.

ИШКЕ КИРГИЗҮҮ

АРБдагы аккредитацияланган магистердик программаларды ишке киргизүү. Окуу программасынын түзүмү долбоордун биринчи жылында иштелип чыккан. Программа студенттерге адам ресурстарын башкаруу жаатындагы тажрыйбага ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берүүгө багытталган. Мындай тажрыйба уюмга илимий анализ берүүгө жана уюмдун кызматкерлеринин абалын жана экономикалык натыйжалуулугун жакшыртуучу ыкмаларды иштеп чыгууга жардам берет.

ЧЫҢДОО

ЕБ жана БАнын окутуучуларынын бейтариз тарамдарын чыңдоо. Долбоордун алкагында окшош изилдөөчүлүк кызыкчылыктарга ээ болгон БАнын окутуучулары жумушчу топторго бириктирилет жана алар ЕБнын коучтары менен биргеликте АРБ боюнча семинарларды өткөрүшөт.
Ошондой эле, АРБ жаатындагы академиялык дискуссиялар демилгеленет. Долбоордун 3-4 жылынын ичинде тарам БАнын АРБ боюнча изилдөөлөрүн тутумдаштырууга умтулат.

Европалык өнөктөштөр

Брюссель Эркин Университети (VUB)

VUB (Брюссель, Бельгия) – бул 18000 чакты студенттер үчүн жалпысынан 144 окуу программасын сунуштаган, 8 негизги факультетти камтыган эл аралык университет. VUB – TALENT долбоорунун координатору болуп саналат.

Афиныдагы Экономика жана бизнес университети (AUEB)

1983-жылы түзүлгөн, AUEB (Афины, Греция) изилдөө борбору башка университеттер, мамлекеттик мекемелер жана уюмдар, жеке ишканалар, эл аралык уюмдар жана АРБ чөйрөсүндөгү айрым квалификациялуу адистер менен кызматташат.

Отто фон Герике Университети (OVGU)

OVGU (Магдебург, Германия), 1993-жылы түзүлгөң; медицина, экономика жана гуманитардык илимдерден тышкары табигый илимдерге дагы багытталган. Университетте 14 000ден ашык немис жана башка чет өлкөлөрдүн студенттери билим алышат.

Философия жана социология институту (IPS)

Болгария илимдер академиясына караштуу IPS (София, Болгария), 2010-жылы түзүлгөң. IPS адамдык жана коомдук билимдин жана баалуулуктардын теориялык, колдонмо, социологиялык, философиялык жана илимий изилдөөлөрүн жүргүзөт жана жогорку квалификациялуу адистерди даярдайт.

Борбордук Азиядагы өнөктөштөр

Назарбаев Университети (NU)

NU (Нур-Султан) 2010-жылы түзүлгөн. Анын миссиясы – изилдөөлөрдүн деңгээлин күчтүү эл аралык багыттагы, дүйнөнүн алдыңкы изилдөөчү университеттеринин деңгээлине чейин жогорулатуу. Университетте 4500дөн ашык студенттер билим алышат.

М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети

КЭУ (Бишкек, Кыргызстан), 1953-жылы түзүлгөн. Экономика жаатындагы адистерди даярдоого адистештирилген, Кыргыз Республикасынын алдыңкы мекемелери болуп саналат. Университет экономика, менеджмент, бизнес, коммерция, сервис, туризм жана маалыматтык технологиялар жааттарындагы программаларды сунуштайт.

Ташкенттеги Вестминстердик эл аралык университет (WIUT)

WIUT – батыш стилиндеги британиялык квалификациядагы билим берүүнү сунуштаган Өзбекстандагы биринчи эл аралык университет. Университет 2002-жылы түзүлгөн, курстары Вестминстердик университет тарабынан аккредитацияланган (Великобритания, Лондон). WIUT академиялык, изилдөөчүлүк жана коомдук иш-чаралардын жана программалардын кеңири спектрин сунуштайт.

Инновациялык Евразия университети (ИнЕУ)

ИнЕУ (Павлодар, Казакстан), 1991-жылы түзүлгөн, 6000ден ашык студенттердин жана улуулардын бакалавриаттагы, магистратурадагы жана аспирантурадагы окуусун камсыз кылат. Бул Казакстандын региондук ири илимий- билим берүүчү мекемеси болуп саналат.

Борбордук Азиядагы Америка университети (БААУ)

БААУ (Бишкек, Кыргызстан), 1993-жылы түзүлгөн, Америкалык гуманитардык илимдер тартибиндеги эл аралык дисциплина аралык окуу коомчулугун өкүлү болуп саналат. БААУнун 22 факультетинде бакалавриаттын 1132 чакты студенти жана 119 магистрант билим алышат.

Бухара Мамлекеттик Университети (БМУ)

БМУ (Бухара, Өзбекистан) – Өзбекстандын эң эле ири илимий жана академиялык борборлорунун бири болуп саналат. Анын 13 факультетинде және 1 институтта 22 500дөн ашык студенттер билим алышат. БМУ бакалавриаттын, магистратуранын жана аспирантуранын академиялык программаларын сунуштайт.